C1 a C2

  • VIM

    Kanoistický list VIM svým ideálním tvarem a prohnutím zaručuje bezprecedentní a nekompromisní přenos síly do záběru.